Opleidingsvorm 4

In onze school zijn er ook enkele klassen buitengewoon onderwijs OV4. OV4 staat voor opleidingsvorm 4: dit is buitengewoon secundair onderwijs voor normaal of hoogbegaafde jongeren met autisme (type 9) of jongeren met gedrags- en emotionele problemen (type 3). De leerlingen van OV4 volgen het leerplan van het gewoon onderwijs, maar krijgen meer ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld zes leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

 
Het aanbod binnen THHI Tessenderlo is te situeren op een continuüm van totale inclusie naar les in een aparte OV4-klas binnen de muren van THHI Tessenderlo. Voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften die dit aankan, kiezen we voor totale inclusie, met eventueel extra ondersteuning vanuit het team OV4 of vanuit het ondersteuningsteam West-Limburg. Voor leerlingen die meer nood hebben aan de extra omkadering binnen het buitengewoon onderwijs, richten we een aparte OV4-klas op binnen de school. Leerlingen volgen deeltijds of voltijds de lessen in deze OV4-klas. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifieke gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van THHI. Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doorvoeren voor de leerling, maar niet meer aanpassen dan wat nodig is om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen.
 
De volgende studierichtingen worden momenteel aangeboden binnen OV4 Tessenderlo:
 
-tweede graad elektromechanica
-tweede graad grafische media
-tweede graad mechanische technieken
-derde graad multimedia/ printmedia
 
Voor meer informatie of voor aanmeldingen, kunnen de volgende personen gecontacteerd worden:
 
Kelly Van Ouytsel: kelly.vanouytsel@thhi-tessenderlo.be - 0486 17 89 78
Hanne Slabbaert: hanne.slabbaert@thhi-tessenderlo.be - 0493 99 43 42
 
De opleidingsvorm 4 is een organisatie van de secundaire scholen Sint-Ferdinand. Via deze link bezoek je hun website: https://www.sint-ferdinand.be/wat-opleidingsvorm-4-stroom-asotso