Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Diest-Tessenderlo

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Diest-Tessenderlo.

Voor meer info:
www.sgdt.be 

Samen met onze partnerscholen vormen wij een leef- en leergemeenschap van 4000 leerlingen. Samen met hen maken wij werk van leerlingenoriëntering en –begeleiding. Het is ons doel een zo ruim mogelijk onderwijsaanbod te realiseren en zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven zich in de eigen regio te ontplooien

 —

 

Comité van Afgevaardigden van Inrichtende Machten (CAIM)

Dhr. Lodewijk Genoe – voorzitter
Mevr. Sophie Adamczewski – secretaris

College van Directeurs (CODI)

Dhr. Yvan Lemmens – Coördinerend directeur
Mevr. Sophie Adamczewski – Beleidsmedewerker

Personeelsadministratie

Mevr. Anita Saenen en mevr. Ria Engelen – Personeelsadministratie