Veelgestelde vragen (FAQ)

– Wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven kan hier digitaal.

– Waarvoor kan ik nog kiezen in het eerste jaar?

In het eerste jaar is er een nieuw studieaanbod. Klik hier.

– Kan ik B-stroom volgen?

De B-stroom heet vanaf nu bij ons ‘praktisch verkennend’. Wanneer je in de lagere school geen getuigschrift hebt gekregen, kan je bij ons het ‘praktisch verkennende’ traject volgen. Je krijgt daar veel opdrachten met doe-activiteiten. Tegelijkertijd krijg je de tijd om de leerstof uit de lagere school te herhalen.

– Kan ik nog Latijn volgen?

Het vak Latijn vind je in het ‘klassiek verkennend’ traject. Prikkelen taal en cultuur je verbeelding en heb je er altijd van gedroomd om de geheimen van het Latijn te ontdekken dan is die mogelijkheid er nog.

– Kan ik nog STEM volgen?

In het nieuwe studieaanbod zit STEM verwerkt in de vakken wiskunde en natuur, ruimte en techniek. Er komen bovendien nog heel wat elementen van STEM geïntegreerd aan bod in de talentenlabo’s. We vinden het belangrijk dat je zo veel mogelijk interessevelden leert kennen. Vanaf het 2de leerjaar kan je wel kiezen voor een basisoptie STEM.

– Kan ik nog Moderne basis of extra volgen?

We kiezen voor een brede eerste graad waarbij we in de uren verrijking ook in de algemene vorming rekening houden met de talenten, extra inoefening of uitdaging. Je hoeft daarin dus niet meer te kiezen in het eerste jaar.

– Wat zijn talentenlabo’s ? Wat zijn technieklabo’s?

Tijdens het hele schooljaar werk je 2 lesuren per week in talentenlabo’s. Je kan in het ruim verkennende traject kiezen voor talentenlabo’s verspreid over een heel schooljaar waarin je verschillende interessevelden leert kennen. Kijk je ernaar uit om de wereld van techniek te leren kennen, dan zijn onze technieklabo’s een aanrader. Ook in het praktisch verkennend traject voorzien we talentenlabo’s verspreid over een jaar. We willen dat je uitgedaagd wordt om te durven groeien en dat je kan ontdekken waar je talenten liggen. Zo kom je tegen het einde van het schooljaar heel wat over jezelf te weten en kan je betere keuzes maken.

– Wat is verrijking?

Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde zijn er extra lesuren remediëring of verdieping. Dit wil zeggen dat je extra uitleg krijgt, extra kan oefenen of nog dieper op het onderwerp kan ingaan.
Je bekijkt samen met je leerkracht wat voor jou nodig is.

– Wat is algemene vorming?

Dit zijn vakken die je in alle richtingen volgt, ze zijn de basis van je opleiding. Veel van deze vakken kreeg je al in de lagere school, sommige hebben nu een andere naam. Bijvoorbeeld wereldoriëntatie (wero) is nu natuur, ruimte en techniek geworden. Taal heet nu Nederlands en rekenen is nu wiskunde. Alleen Engels en mens & samenleving zijn voor jou waarschijnlijk echt nieuwe vakken. In de praktisch verkennende richting krijg je ook het vak maatschappelijke vorming (Mavo).

– Waarvoor kan ik kiezen in het tweede jaar?

Na het klassiek en ruim verkennende traject volg je het gericht verkennend traject en kies je uit één van de zeven basisopties van ‘gericht verkennend’. De leerlingen die het ‘praktisch verkennend traject’ hebben gevolgd, zetten in het tweede jaar dit traject verder en kunnen kiezen uit 2 basisopties.

Gericht verkennend (2A) :

STEM-wetenschappen
STEM-technieken (grafische communicatie en media)
STEM-technieken (mechanica en elektriciteit)
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie
Moderne talen en wetenschappen
Latijn

Praktisch verkennend (2B) :

STEM-technieken
Maatschappij en welzijn + Economie en organisatie

– Waarom vormen de middenscholen van THHI en Pius X één school?

De meerwaarde om één middenschool te vormen in Tessenderlo is dat we je objectiever kunnen oriënteren en beter kunnen begeleiden in je studieloopbaan. Daarnaast beschikken we over een ruim en duidelijk studieaanbod met personeelsleden die professioneel samenwerken en elkaar aanvullen. We geloven dat we sterker zijn als we onze krachten bundelen. Ook wij durven samen te groeien. Dit geeft vooral jou als leerling meer kansen om je talenten te leren kennen en deze te ontwikkelen. Onze leerkrachten vormen 1 team, we gebruiken dezelfde handboeken en methodieken, we hebben dezelfde leefregels …

In 2020-2021 nemen we met de Nieuwe Middenschool de gebouwen aan de Stationsstraat 38 (in 2019-2020 nog lagere school Hartelust) + blok G van campus H.-Hart in. Later (ongeveer in 2025) zullen er nieuwe vestigingen komen. Samen durven we groeien naar één school voor alle jongeren uit Tessenderlo en omgeving.

– Waar ga ik na de eerste graad naar school?

Afhankelijk van de richting die je kiest voor het derde jaar kan je lessen volgen op de campus van Pius X – College (Stationsstraat 125) of op de campus van THHI (Heilig-Hartlaan 16).

– In welke klasgroep zal ik zitten?

Vanaf de eerste schooldag word je ingedeeld in je definitieve klas. Bij de inschrijving kan je enkele namen opgeven met wie je graag in de klas wil zitten. Daarmee wordt rekening gehouden in de mate van het mogelijke. Er worden klassen gevormd met leerlingen die voor het klassiek verkennende traject kozen (bv. 1K1), andere klassen bestaan uit leerlingen die voor het ruim verkennende traject met talentenlabo’s kozen (bv. 1R1) of voor het ruim verkennende traject met technieklabo’s (bv. 1T1) of voor het praktisch verkennende traject (bv. 1P1)

– Waar ga ik naar school?

In 2020-2021 nemen we met de Nieuwe Middenschool de gebouwen in aan de Stationsstraat 38 (in 2019-2020 nog lagere school Hartelust) + blok G van campus H.Hart. De campus heeft aparte leslokalen, eetzalen en speelplaatsen voor de eerste graad.

Je zit dus enkel tussen leerlingen van jouw leeftijd.

– Hoe ziet de eerste schooldag eruit?

We zorgen voor een warm onthaal met spelactiviteiten en een eerste kennismaking met je klas.

– Wat na de eerste schooldag?

In de onthaalbrochure die je per post zal ontvangen na de inschrijving (enkele weken voor de start) krijg je meer informatie over de eerste lesdagen en de verkenningsweken.

– Wat zijn ‘VIP’-vakken?

De eerste 3 weken van september spreken we van ‘verkenningsweken’. In het lessenrooster worden dan enkele vakken vervangen door ‘VIP’- vakken. VIP staat voor : verkennen, informeren en proberen. In ‘VIP-klas’ maak je onder andere kennis met het schoolreglement en met je nieuwe klas. Je denkt er ook na over je eigen interesses en talenten. Bij ‘VIP-ICT’ leer je alles wat je nodig hebt om vlot met het digitaal schoolplatform te werken. Tijdens ‘VIP-groei’ leer je hoe ons brein nieuwe dingen aanleert. Je krijgt die maand ook workshops over ‘leren leren’. Zo kan je rustig wennen aan de overgang naar je Nieuwe Middenschool.