Veelgestelde vragen

Waarvoor kan ik nog kiezen in het eerste jaar? 
In het eerste jaar is er een nieuw studieaanbod. Klik hier.

Kan ik B-stroom volgen? 
De B-stroom heet vanaf nu ‘praktisch verkennend’. Wanneer je in de lagere school geen getuigschrift hebt gekregen, kan je bij ons het ‘praktische verkennend’ traject volgen. Je krijgt daar veel opdrachten met doe-activiteiten. Tegelijkertijd krijg je de tijd om de leerstof uit de lagere school te herhalen.

Kan ik Latijn volgen? 
Het vak Latijn vind je in het ‘klassiek verkennend’ traject. Prikkelen taal en cultuur je verbeelding en heb je er altijd van gedroomd om de geheimen van het Latijn te ontdekken? Denk dan zeker eens na over dit traject.

Kan ik nog STEM volgen? 
In het nieuwe studieaanbod zit STEM verwerkt in de vakken wiskunde en natuur, ruimte en techniek. Er komen bovendien nog heel wat elementen van STEM geïntegreerd aan bod in de talentenlabo’s. We vinden het belangrijk dat je zo veel mogelijk interessevelden leert kennen. Vanaf het 2 de leerjaar kan je wel kiezen voor de basisoptie STEM. 

Kan ik nog Moderne basis of extra volgen? 
We kiezen voor een brede eerste graad waarbij we in de uren verrijking ook in de algemene vorming rekening houden met de talenten, extra inoefening of uitdaging. Je hoeft daarin dus niet meer te kiezen in het eerste jaar.

Wat zijn talentenlabo’s? 
Tijdens het hele schooljaar werk je 2 lesuren per week in talentenlabo’s. Je kan kiezen voor 6 talentenlabo’s verspreid over een heel schooljaar waarin je 6 verschillende interessevelden leert kennen. Kijk je ernaar uit om de wereld van techniek te leren kennen, dan zijn onze drie technieklabo’s een aanrader. Ook in het praktisch verkennend traject voorzien we drie talentenlabo’s verspreid over een jaar.
We willen dat je uitgedaagd wordt om te durven groeien en dat je kan ontdekken waar je talenten liggen. Zo kom je tegen het einde van het schooljaar heel wat over jezelf te weten en kan je betere keuzes maken.

Wat is verrijking? 
Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde zijn er elke week extra lesuren remediëring, verbreding of verdieping. Dit wil zeggen dat je extra uitleg krijgt, extra kan oefenen of nog dieper op het onderwerp kan ingaan. Je bekijkt samen met je leerkracht wat voor jou nodig is. 

Wat is algemene vorming? 
Dit zijn vakken die je in alle richtingen volgt, ze zijn de basis van je opleiding. Veel van deze vakken kreeg je al in de lagere school, sommige hebben nu een andere naam. Bijvoorbeeld wereldoriëntatie is ruimte, natuur en techniek geworden. Taal heet nu Nederlands en rekenen is nu wiskunde. Alleen Engels en mens & samenleving zijn voor jou waarschijnlijk echt nieuwe vakken. In de praktisch verkennende richting krijg je ook het vak maatschappelijke vorming (Mavo). 

Wat kan ik in 2020-2021 in het tweede jaar volgen?
Na het klassiek en ruim verkennende traject volg je het gericht verkennend traject en kies je uit één van de vijf basisopties van ‘gericht verkennend’.De leerlingen die het ‘praktisch verkennend traject’ hebben gevolgd, zetten in het tweede jaar dit traject verder en kunnen kiezen uit 3 basisopties.

Gericht verkennend: 
     STEM-wetenschappen
     STEM-technieken
     Maatschappij en welzijn
     Economie en organisatie
     Moderne talen en wetenschappen
     Latijn

Praktisch verkennend:
     STEM-technieken
     Maatschappij en welzijn 
     Economie en organisatie 

Waarom vormen de middenscholen van THHI en Pius X één school? 
De meerwaarde om één middenschool te vormen in Tessenderlo is dat we je objectiever kunnen oriënteren en beter kunnen begeleiden in je studieloopbaan. Daarnaast beschikken we over een ruim en duidelijk studieaanbod met personeelsleden die professioneel samenwerken en elkaar aanvullen.
We geloven dat we sterker zijn als we onze krachten bundelen. Ook wij durven samen te groeien. Dit geeft vooral jou als leerling meer kansen om je talenten te leren kennen en deze te ontwikkelen.
Onze leerkrachten zullen 1 team vormen, we zullen dezelfde handboeken en methodieken gebruiken, we hebben dezelfde leefregels, … Dit start vanaf september 2019 in het 1e leerjaar en zal in de toekomst ook gelden voor de leerjaren daarna.
Voorlopig volgen we nog les in de bestaande gebouwen, later zullen er nieuwe vestigingen komen. Samen durven we groeien naar één school voor alle jongeren uit Tessenderlo en omgeving.

Waar ga ik na de eerste graad naar school? 
Afhankelijk van de richting die je kiest voor het derde jaar kan je lessen volgen op de campus van Pius X – College (Stationsstraat 125) of op de campus van THHI (Heilig-Hartlaan 16).

In welke klasgroep zal ik zitten? 
Bij de inschrijving kan je enkele namen van vrienden opgeven met wie je graag zou starten in de oriëntatieweken. Je zit zeker de eerste weken bij één van die leerlingen in de groep. Terwijl jij tijdens de oriëntatieweken de school leert kennen, gebruiken wij deze weken om jou te leren kennen. Samen met een kleine groep van leerkrachten zoeken we samen uit waar je sterktes liggen, wat je nodig hebt om te leren… Op basis daarvan vormen we daarna de echte klassen voor de rest van het schooljaar.

Waar ga ik naar school? 
De school bestaat uit twee campussen:
Campus Kerkstraat voor onze eerstejaars
In de gebouwen van Pius X – Middenschool, Kerkstraat 4a 

Campus Heilig-Hartlaan voor onze tweedejaars 
In de G-blok van het THHI, Heilig-Hartlaan 16

Beide campussen hebben aparte les- en technieklokalen, eetzalen en speelplaatsen. 
Je zit dus enkel tussen leerlingen van jouw leeftijd. 

Hoe ziet de eerste schooldag eruit? 
We zorgen voor een warm onthaal met spelactiviteiten en een eerste kennismaking met je nieuwe groep.

Wat na de eerste schooldag? 
In de onthaalbrochure die je per post zal ontvangen na de inschrijving (enkele weken voor de start) krijg je meer informatie over de eerste lesdagen.