Studieaanbod: eerste jaar

Leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs kunnen zich inschrijven voor het eerste jaar a-stroom. Bij ons op school heb je dan de keuze tussen klassiek verkennend of ruim verkennend.

Leerlingen die GEEN getuigschrift van de lagere school hebben, kunnen zich inschrijven voor het eerste jaar b-stroom. Bij ons op school heet dat praktisch verkennend.

Alle leerlingen van het eerste jaar hebben 27 lesuren algemene vorming.

– De leerlingen die kiezen voor klassiek verkennend krijgen daarboven 1 lesuur per week verrijking* voor het vak Frans of voor Wiskunde. Daarnaast krijgen ze ook 4 lesuren per week Latijn.

– De leerlingen die kiezen voor ruim verkennend krijgen elke week 3 lesuren verrijking* voor Frans, wiskunde en Nederlands. Daarnaast krijgen ze 2 lesuren per week ofwel talentenlabo** ofwel 2 lesuren per week technieklabo**.

– De leerlingen die kiezen voor praktisch verkennend krijgen elke week 3 lesuren verrijking* waarvan 1 lesuur Frans, wiskunde of Nederlands kan zijn en 2 lesuren project. Daarnaast krijgen ook deze leerlingen 2 lesuren per week talentenlabo’s**.

*Verrijkingsuren kunnen ofwel remediërend ofwel verdiepend zijn. Bij remediëring wordt de leerstof herhaald, bij verdiepend wordt er extra leerstof aangeboden.

** In de talentenlabo’s en de technieklabo’s gaan de leerlingen 2 uur per week op zoek naar hun talenten. Het verschil is dat leerlingen die kiezen voor talentenlabo’s zes verschillende labo’s (= vijf weken per labo) krijgen. Als je kiest voor technieklabo’s krijg je maar 3 verschillende labo’s (= tien weken per labo) maar dan krijg je de kans om je hier verder in te verdiepen.

Algemene vorming —
Klassiek/Ruim verkennend
27Algemene vorming —
Praktisch verkennend
27
TalenTalen
   Nederlands
4    Nederlands4
    Frans3    Frans/Engels3
    Engels1
Wetenschap / STEMWetenschap / STEM
    Wiskunde4    Wiskunde4
    Natuur – ruimte – techniek6    Natuur – ruimte – techniek7
Creatieve expressieCreatieve expressie
    Muziek1    Muziek1
    Beeld1    Beeld1
MenswetenschappenMenswetenschappen
    Godsdienst2    Godsdienst2
    Geschiedenis1    Maatschappelijke vorming3
    Mens & samenleving2    Lichamelijke opvoeding2
    Lichamelijke opvoeding2
Klassiek verkennend
A-stroom Latijn
Ruim verkennend
A-stroom
Praktisch verkennend
B-stroom
27 u. Algemene vorming27 u. Algemene vorming27 u. Algemene vorming
1 u. Verrijking / klasoverstijgend
(verdieping / remediëring)

Frans, wiskunde
3 u. Verrijking / klasoverstijgend
(verdieping / remediëring)

Frans, wiskunde, Nederlands
3 u. Verrijking / klasoverstijgend

1 u. Frans, wiskunde, Nederlands
2 u. Project
4 u. Latijn2 u. Talentenlabo of technieklabo2 u. Talentenlabo