Studieaanbod tweede jaar

In het tweede jaar kun je kiezen uit gericht verkennend (a-stroom) en praktisch verkennend (b-stroom).

TWEEDE JAAR B – PRAKTISCH VERKENNEND

Leerlingen die in het eerste jaar praktisch verkennend hebben gevolgd, blijven normaal gezien ook praktisch verkennend volgen in het tweede jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling uit praktisch verkennend toch naar gericht verkennend. Als je hier meer over wil weten neem je best contact op met het CLB.

Alle leerlingen die praktisch verkennend kiezen in het tweede jaar hebben 20 lesuren per week algemene vorming. Daarnaast hebben ze 2 lesuren per week verrijking. Voor de overige 10 lesuren per week kunnen ze bij ons op school kiezen uit twee mogelijkheden. Ofwel STEM-technieken, ofwel maatschappij en welzijn & economie en organisatie.

Klik hier om meer te weten over deze basisopties in praktisch verkennend:
STEM-techniek: mechanica, elektriciteit, hout & grafische technieken
Maatschappij en welzijn & economie en organisatie

TWEEDE JAAR A – GERICHT VERKENNEND

– Leerlingen die klassiek verkennend volgden in het eerste jaar kunnen alle basisopties in het tweede jaar kiezen.
– Leerlingen die ruim verkennend volgden in het eerste jaar kunnen in het tweede jaar alle basisopties, behalve Latijn, kiezen.

Alle leerlingen die gericht verkennend kiezen in het tweede jaar hebben 25 lesuren per week algemene vorming. Daarnaast hebben ze 2 lesuren per week verrijking. Voor de overige 5 lesuren per week kunnen ze bij ons op school kiezen uit deze basisopties:

Klik op de basisoptie voor meer informatie:
– STEM – wetenschappen
– STEM – technieken (Grafische communicatie & media)
– STEM – technieken (Mechanica – elektriciteit)
– Latijn
– Maatschappij & welzijn
– Economie & organisatie
– Moderne talen & wetenschappen

Opgelet! Schooljaar 2019-2020 – THHI en PiusX-middenschool verklaren op 31 maart om 10.00 u de B-stroom van het tweede leerjaar volzet met een leerlingenaantal van 55 leerlingen.