Zorgbeleid

Kreeg je in de lagere school extra ondersteuning? Geef zeker aan bij je inschrijving welke hulp je vroeger kreeg. Dat kan ook bij ons. We bespreken samen met jou, je ouders en de leerkrachten wat nodig en haalbaar is. Breng je Baso-fiche mee als je die van je basisschool al gekregen hebt. Wij geven alles door aan het begeleidingsteam. We brengen al onze ervaring van de twee scholen bij elkaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden.