Studieaanbod

Eerste leerjaar

Algemene vorming — Klassiek/Ruim verkennend27Algemene vorming — Praktisch verkennend27
TalenTalen
   Nederlands
4    Nederlands4
    Frans3    Frans/Engels3
    Engels1
Wetenschap / STEMWetenschap / STEM
    Wiskunde4    Wiskunde4
    Natuur – ruimte – techniek6    Natuur – ruimte – techniek7
Creatieve expressieCreatieve expressie
    Muziek1    Muziek1
    Beeld1    Beeld1
MenswetenschappenMenswetenschappen
    Godsdienst2    Godsdienst2
    Geschiedenis1    Maatschappelijke vorming3
    Mens & samenleving2    Lichamelijke opvoeding2
    Lichamelijke opvoeding2

Klassiek verkennend
A-stroom Latijn
Ruim verkennend
A-stroom
Praktisch verkennend
B-stroom
27 u. Algemene vorming27 u. Algemene vorming27 u. Algemene vorming
1 u. Verrijking / klasoverstijgend
(verdieping / remediëring)

Frans, wiskunde
3 u. Verrijking / klasoverstijgend
(verdieping / remediëring)

Frans, wiskunde, Nederlands
3 u. Verrijking / klasoverstijgend

1 u. Frans, wiskunde, Nederlands
2 u. Project
4 u. Latijn2 u. Talentenlabo of technieklabo2 u. Talentenlabo


Tweede leerjaar

Klassiek verkennend
A-stroom Latijn
Gericht verkennend
A-stroom
Praktisch verkennend
B-stroom
LatijnSTEM – wetenschappen
STEM – technieken
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie
Moderne talen en wetenschappen

STEM – technieken
Maatschappij en welzijn
Economie en organisatie